Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ гр. Лом

ЕИК/Булстат: 000312466

Адрес:  гр. Лом, ул. „6-ти септември“ № 40

Телефон: 0879 53 19 00

Ел. поща: csop@csoplom.com

Интернет страница: https://csoplom.com/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg  

Тел: 02/492 0 112

 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Заявление за лични данни може да свалите от този линк

Политика за поверителност може да намерите тук

Политика за бисквитки може да намерите тук

Свържете се с нас

Ще се радваме да помогнем

Директор
170354965_3868821066533652_1378640071587615234_n

Димитринка Станчева

Полезни сайтове

Министерство на образованието и науката

РУО Монтана

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

COVID-19 Единен информационен портал