Във връзка с епидемията свързана с COVID-19 Ви предоставяме полезни линкове

Министерство на Здравеопазването – Актуални новини

COVID 19 - превенция и защита

СЗО – как да се предпазим от коронавирус

Как да се предпазим и как да се лекуваме

Как да си мием ръцете (видео 1)

Как да си мием ръцете (видео 2)

Как да си мием ръцете (видео 2)

Как да си мием ръцете (видео 3)

Свържете се с нас

Ще се радваме да помогнем

Директор
170354965_3868821066533652_1378640071587615234_n

Димитринка Станчева

Полезни сайтове

Министерство на образованието и науката

РУО Монтана

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

COVID-19 Единен информационен портал