Кои сме ние?

През 1967 г. са създадени две помощни паралелки към училище „Константин Фотинов “ за деца с образователни затруднения. Следващата година -1968, се открива Помощно училище „Д – р Петър Берон“ с директор А.Йонов.

През 1994г. училището е преместено в нова триетажна сграда с пансион към нея , столова и физкултурен салон. През същата година са разкрити две професионални паралелки. От 2017г. Помощно училище „Д-р П.Берон “ е преобразувано в  ЦСОП „Д-р П.Берон “. От 1999г. до момента директор е Димитринка Станчева.

Свържете се с нас

Ще се радваме да помогнем

Директор
170354965_3868821066533652_1378640071587615234_n

Димитринка Станчева

Полезни сайтове

Министерство на образованието и науката

РУО Монтана

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

COVID-19 Единен информационен портал