Нормативни актове - МОН

Закон за професионално образование и обучение

Закон за предучилищно и училищно образование

Наредба за приобщаващото образование

Свържете се с нас

Ще се радваме да помогнем

Директор
170354965_3868821066533652_1378640071587615234_n

Димитринка Станчева

Полезни сайтове

Министерство на образованието и науката

РУО Монтана

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

COVID-19 Единен информационен портал