Нашият екип

Ангажирано семейство от професионалисти

В ЦСОП „Д-р П.Берон “ работят 11 квалифицирани педагогически специалисти. В екипа има психолог и логопед. Те  оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и участват в  разработването  индивидуални образователни програми за обучение, образование и развитие. Основна задача и цел на екипа е учениците да имат възможност да развият в оптимална степен своя потенциал и възможности.

Димитринка Станчева

Директор

Александър Александров

Старши учител

Бориска Борисова

Психолог

Веселка Горанова

Логопед

Геновева Борисова

Старши учител

Георги Георгиев

Старши учител

Таня Димитрова

Старши възпитател

Вилиян Станков

Старши учител

Галина Тодорова

Старши учител

Пламен Димитров

Старши учител

Росен Здравков

Старши възпитател

Непедагогически персонал

Горяна Ценкова

Главен счетоводител

Мариана Александрова

Касиер домакин

Радослав Табаков

Шофьор

Светла Първанова

Пазач портиер

Русанка Станева

Чистач

Снежанка Иванова

Чистач

Свържете се с нас

Ще се радваме да помогнем

Директор
170354965_3868821066533652_1378640071587615234_n

Димитринка Станчева

Полезни сайтове

Министерство на образованието и науката

РУО Монтана

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

COVID-19 Единен информационен портал