Нашият екип

Ангажирано семейство от професионалисти
В Център за специална образователна подкрепа “Д-р П. Берон” функционират висококвалифицирани педагогически специалисти, образовани в областта на специалната педагогика и подкрепата на ученици със специални образователни потребности. Екипът включва специалисти като психолог, логопед и ерготерапевт, които изпълняват различни и важни роли в подпомагането на учениците.

Техните задачи включват оценяване на образователните потребности на децата, наблюдение на развитието им и активно участие в създаването на индивидуални образователни програми, насочени към обучение, образование и развитие. Ерготерапевтът, например, има ключова роля в подпомагането на учениците при усвояването на необходимите умения и знания. Той също така създава условия за постигане на самостоятелност и независимост при изпълнението на различни дейности.

Основната мисия на екипа е да осигури на учениците възможност да развият своят потенциал и способности до оптималната им степен. Всички усилия се насочват към индивидуалността на всеки ученик, като се подчертава значението на подходяща образователна подкрепа и насърчаване на саморазвитие.

Димитринка Станчева

Директор

Веселина Спасова

Заместник-директор

Пламен Димитров

Старши учител

Катя Иванова

Старши учител

Галина Вълчкова

Старши учител

Елиза Йоницова

Старши учител

Илияна Илиева

Старши учител

Красимира Владимирова

Старши учител

Петя Петрова

Старши учител

Веселка Горанова

Логопед

Бориска Борисова

Психолог

Георги Георгиев

Старши учител

Анна Александрова

Възпитател

Росен Здравков

Старши възпитател

Нина Цветанова

Учител

Непедагогически персонал

Горяна Ценкова

Главен счетоводител

Мариана Александрова

Касиер, домакин

Русанка Станева

Хигиенист

Радослав Табаков

Работник, поддръжка на сгради

Цветан Цветанов

Пазач-портиер

Валя Лозанова

Ерготерапевт

Снежанка Иванова

Хигиенист

Свържете се с нас

Ще се радваме да помогнем

Директор
170354965_3868821066533652_1378640071587615234_n

Димитринка Станчева

Полезни сайтове

Министерство на образованието и науката

РУО Монтана

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

COVID-19 Единен информационен портал