Нормативни актове - ЦСОП

Годишен план

Дневен режим ЦСОП

Заповед за преобразуване

План за CoVid-19

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за устройството и дейността 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Дейности по безопасност на движението

Свържете се с нас

Ще се радваме да помогнем

Директор
170354965_3868821066533652_1378640071587615234_n

Димитринка Станчева

Полезни сайтове

Министерство на образованието и науката

РУО Монтана

Държавна агенция за закрила на детето

Агенция за социално подпомагане

COVID-19 Единен информационен портал